Spring naar inhoud

Coronaprotocol

Coronaprotocol van Dorpshuis De Kwaker Westzaan. (versie 2.3.1)

Algemeen:

 1. Wij volgen altijd de richtlijnen zoals voorgeschreven door het RIVM.
 2. Dorpshuis De Kwaker is weer geopend vanaf 1 juli 2020.
 3. De Kwaker is alleen toegankelijk voor alle toegestane activiteiten die vermeld

zijn op de website www.dorpshuis-westzaan.nl

 • Vrije inloop van bezoekers is helaas nog niet mogelijk.
 • Na 29 september 2020 mogen er maximaal 30 personen met een vaste zitplaats in de “grote zaal” aanwezig zijn inclusief kinderen en exclusief medewerkers / vrijwilligers van De Kwaker. Voor het “bargedeelte” en de “groene zaal” zal het aantal personen  op maximaal 15 gesteld worden exclusief medewerkers / vrijwilligers.

De genoemde aantallen bezoekers zijn zoals gesteld in de nieuwe richtlijnen van het Kabinet en afgestemd op de 1,5 mtr. afstandtot anderen die dan gewaarborgd is.

De clubs, verenigingen en huurders zijn verplicht een gezondheidscheck te doen en te vragen of de leden / bezoekers zich willen registreren (dit is op vrijwillige basis).

Er is een verplichte sluiting van De Kwaker tussen 01.00 en 07.00 uur.

Ontegenzeggelijk blijft de regel van 1,5 mtr. afstand houden tot anderen uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar en leden van 1 huishouden. 

 • Binnen mogen individuele sporten met meerdere groepen van maximaal 4 personen tot in totaal 30 personen. De groepen van 4 personen mogen zich niet met elkaar vermengen. Voor volwassen van 18 jaar en ouder geldt daarbij natuurlijk de plicht om 1,5 mtr. afstand te houden. Jongeren tot 18 jaar hoeven die afstand onderling niet te houden. Activiteiten als yoga, gymnastiek, sjoelen, darten, koersbal, biljarten en kaarten vallen ook onder sport. Douches en kleedkamers mogen niet gebruikt worden. Ook op het buitenterrein rondom De Kwaker mag men zich in groepsverband met niet meer als vier personen ophouden. Wel mogen er meerdere groepen van vier personen tegelijk sporten.
 • Vanaf 1 december 2020 is het voor een ieder vanaf 13 jaar verplicht binnen De Kwaker een mondkapje te dragen. Als de persoon zit mag het mondkapje af.
 • De bar en de keuken zijn niet toegankelijk. Er worden geen consumpties verstrekt en ook zelf meegenomen consumpties mogen daar ook niet genuttigd worden. Aan medewerkers mag koffie / thee worden verstrekt. Bij het betreden en het zich ophouden in het “bar-gedeelte” dient de 1,5 mtr afstand tot elkaar aangehouden te worden. Bij het beëindigen van de activiteiten in één van de zalen moeten degene die zich ophouden in het “bar-gedeelte” zich zo te gedragen dat ten allen tijde de 1,5 mtr afstand tot elkaar mogelijk is. Deelnemers aan cursussen e.d. mogen een zelf meegenomen lunch op hun plaats nuttigen.
 • De garderobe is niet in gebruik, men moet jassen e.d. meenemen naar de zaal waar de activiteit plaatsvindt.
 • Alle ruimtes die niet gebruikt worden zijn niet toegankelijk en als zodanig aangegeven.
 • Er is één toilet beschikbaar die alleen in uiterste nood gebruikt kan worden en daarna direct, door de gebruiker, gereinigd dient te worden ( deurknoppen reinigen en wc-bril schoonmaken ).
 • Wanneer er spullen van De Kwaker gebruikt worden, dit geldt ook voor tafels en stoelen, dienen die na beëindiging van de activiteit te worden gereinigd door de gebruikers met de door De Kwaker beschikbaar gestelde schoonmaakmiddelen.
 • Men dient altijd de aangegeven looprichting te volgen t.w. binnenkomst door de voordeur, als gebruikelijk. maar het verlaten van De Kwaker moet via de achterdeur of bij gebruik van de grote zaal door de nooddeur.   

De praktijk:

 1. Tijdens opening van De Kwaker dient er altijd een corona-verantwoordelijke aanwezig te zijn. Dit kan een medewerker van De Kwaker zijn of een door de hurende organisatie aangewezen persoon.
 2. Bij het maken van een reservering wordt ons coronaprotocol en een huurcontract toegestuurd. Het huurcontract heeft een corona-aanhangsel waarmee de huurder verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor het naleven van de 1,5 mtr regeling en de hygiëneregels. Beide moet getekend worden teruggestuurd.
 3. Hurende organisaties wijzen zelf uit de groepsleden een corona-verantwoordelijke aan.
 4. De bezoekers dienen erop gewezen te worden dat ook op het buitenterrein de 1,5 mtr-regel van kracht is en bij binnenkomst zal de z.g. gezondheidscheck moeten plaatsvinden. Dit houdt in dat er aan de bezoeker gevraagd moet worden of hij/zij zich niet ziek voelt (verkouden, hoesten of koorts heeft). Als iemand te kennen geeft zich niet goed te voelen of dat in zijn of haar omgeving iemand ziek is dan zal de toegang tot De Kwaker geweigerd moeten worden.
 5. Bij binnenkomst moet iedereen zijn of haar handen reinigen met de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Direct bij de ingang dient het reinigingsmiddel en eventuele papieren handdoekjes aanwezig te zijn.
 6. Er moet op worden toegezien dat de bezoekers één voor één binnenkomen met inachtneming van 1,5 mtr afstand van elkaar en de handen desinfecteren. Men dient direct door te lopen naar de betreffende zaal en zich niet in het bargedeelte op te houden.
 7. De verantwoording, van de 1,5 mtr-regel en de hygiëne voorschriften, tijdens de activiteiten in één van de zalen ligt bij de vereniging of club die de activiteit organiseert c.q. begeleidt.
 8. De activiteiten in een zaal van De Kwaker georganiseerd door een club of vereniging mag niet in strijd zijn met de voorschriften zoals opgesteld door het RIVM t.a.v. bijvoorbeeld activiteiten waarbij materialen worden doorgegeven zoals kaartspelen, sjoelen dammen enz. of zangrepetities en niet afwijken van het Dorpshuis protocol.
 9. Indien twee op één volgende activiteiten na elkaar plaats vinden, in dezelfde ruimte, moet de zaal gelucht worden. Ook moeten dan de ter beschikking staande middelen zijn schoongemaakt en ook deurkrukken dienen te worden gereinigd. Zoals eerder gesteld moeten de groepen de gebruikte spullen zelf reinigen maar dat moet wel gecontroleerd worden.
 10. Het is niet toegestaan zich, na beëindiging van een activiteit, nog langer dan noodzakelijk is zich op te houden in De Kwaker dit om de volgende bezoekers niet in de weg te lopen en men dient het dorpshuis door de achterdeur of nooddeur te verlaten. Ook daar geldt op het buitenterrein dat men zich aan de 1,5 mtr-regel moet houden.

Medewerkers / vrijwilligers:

 1. Alle hygiëneregels voor bezoekers gelden natuurlijk ook voor alle medewerkers.
 2. Houd altijd 1,5 mtr afstand van elkaar en zorg voor 1,5 mtr afstand tussen bezoekers. Schud geen handen en zorg voor een vlotte doorstroming zodat er geen mensen op elkaar gaan staan wachten.
 3. Doe de gezondheidscheck bij de bezoekers en wijs hen desnoods op hun verantwoordelijkheid die een ieder in deze tijd heeft.
 4. Gebruik de beschikbare reinigingsmiddelen.
 5. Draag bij het reinigen van middelen of deuren altijd handschoenen.
 6. Houd werkmaterialen en gereedschappen schoon.
 7. Deel werkbenodigdheden zoals handschoen en mondkapjes, indien van toepassing, niet met anderen.
 8. Was regelmatig je handen bij binnenkomst, voor het eten, na toiletbezoek en na het schoonmaken.
 9. Gebruik alleen papieren handdoekjes éénmalig.
 10. Hoest en nies in de ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 11. Iedere bezoeker wordt geacht bekend te zijn met basisregels zoals 1,5 mtr afstand van elkaar houden en regelmatig handen wassen en zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen door ook de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
 12. Dorpshuis De Kwaker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het niet naleven van dit protocol en/of de voorschriften van het RIVM.

Dit document is een dynamisch document en zal indien nodig aangepast worden aan veranderende omstandigheden.