Spring naar inhoud

Nieuwsbrieven

Kinderclub Het Kwakertje

We zijn nog op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers die kinderactiviteiten willen organiseren!
Voor vragen kunt u contact opnemen met Debby Somers:
Debby
06 36 430403

 

Jaarverslag 2018 Dorpshuis De Kwaker

 Wat is de overeenkomst tussen de pauken van het Dagorkest, de lichtjes van de Historische vereniging en de vele rekwisieten van toneelvereniging Herleving? Dat ze allemaal een plaats gevonden hebben in de nieuwe opslagruimte van het dorpshuis, die we de naam “De Kikker” hebben gegeven. De Kikker is het voormalige magazijn van Bram Hotting naast zijn woning.

Samen met de twee containers op het achter terrein is voorlopig voldoende opslagruimte voor het dorpshuis en onze huurders beschikbaar.

De kikker is aangekocht met behulp van De vrienden van de Kwaker en enige steun van andere stichtingen van de Westzaanse Gemeenschap.

Met financiële hulp van het Oranjefonds (NL doet) en vrijwilligers is de bovenverdieping gerenoveerd. Met een nieuwe laminaatvloer, het schilderen van de muren en kozijnen, alsmede het vernieuwen van het meubilair is de verdieping weer als nieuw.    

Na lange tijd is het gelukt het bestuur uit te breiden. Peter de Vries was werkzaam in de grafische industrie en is na zijn pensionering in oktober toe getreden tot het bestuur en zal een aantal nieuwe projecten opstarten.

Met behulp van een aantal vrijwilligers en de medewerking van de firma Van der Laan is in het najaar de afwerking het blad van de bar vervangen. In de gemarmerde glasplaten waren breuken en butsen ontstaan. Op advies van het vloerenbedrijf is gekozen voor een gietvloer als bovenblad. Een originele oplossing die uitstekend voldoet.

De scheidingwand in de grote zaal begint steeds meer gebreken te vertonen. Nagedacht wordt of vervanging haalbaar is of dat een grondige renovatie (door de klusploeg) mogelijk is.

Ondanks de aankoop van De Kikker en de nodige vervangingsinvesteringen kan van een gezond financieel resultaat over 2018 worden gesproken. Met een bescheiden bijdrage van de gemeente Zaanstad ter compensatie van niet kostendekkende sociale activiteiten kan ook in dit verslagjaar weer aan alle verplichtingen worden voldaan.

Een aantal leden van het bestuur heeft in het najaar een vergadering van Dorpswerk Noord-Holland bijgewoond. In diverse workshops werden de ontwikkelingen in het veld getoetst en mogelijkheden ter verbetering met elkaar besproken.

In een discussie over de positie van het dorpshuis in een veranderende wereld werden een viertal modellen doorgenomen:

-        Het klassieke dorpshuis. Verhuurt ruimte en organiseert zelf geen activiteiten,

-        Het dorpshuis plus. Verhuurt en organiseert ook zelf activiteiten,

-        Het netwerkhuis. Organiseert en netwerkt met andere organisaties,

-        Het huis van het dorp. Werkt als sociale onderneming met partners en bewoners.

Op grond van de situatie in Zaanstad kiest het bestuur de meest haalbare optie of een combinatie van deze modellen en legt dit beleid vast in het ondernemersplan 2019-2023.

De oplettende Westzaner kan concluderen dat het dorpshuis plus de huidige situatie het meest benadert.

 Henk de Gelder