Spring naar inhoud

VERDUURZAMING

Dorpshuis De Kwaker heeft in haar Ondernemersplan staan te streven naar uitvoering van energiebesparende maatregelen om haar bijdrage te leveren aan een verantwoord klimaatbeleid; dit naast de financiële noodzaak tot bezuiniging.

Naar aanleiding van een subsidieregeling van de Provincie Noord-Holland, gericht op verduurzaming van de dorps- en buurthuizen, is een inventarisatie gemaakt door Energieke Regio-Noord van potentiële besparingen voor De Kwaker.

Onze verduurzamingscommissie is met het rapport verder gegaan en heeft offertes aangevraagd en scenario’s ontwikkeld waarin de diverse opties op impact en financiële haalbaarheid worden bekeken. Items zijn bodemisolatie, spouwmuur naïsolatie, LED verlichting in de ruimtes waar nu nog conventionele verlichting aanwezig is en warmtepomp installatie.

Zeer verheugd zijn we met de toelating tot het Warmteboost programma van het Oranjefonds, als één van de vijftig dorpshuizen in Nederland. De Kwaker is een subsidie van 25k€ toegekend; zie onder! Voor dit programma hebben we plaatsing van extra 35 zonnepanelen ingebracht. 

Momenteel hebben we ook concrete voorstellen voor het subsidieprogramma van de Provincie N-H ingediend. Het voornemen is om uiteindelijk geheel van het gas af te gaan om hiermee de maximale CO2 reductie te bewerkstelligen. Verwarming van de ruimtes zal dan via lucht-lucht warmtepompen worden gerealiseerd. Een warmwaterboiler waterpomp zal het warme water leveren.

Als laatste kunnen we de gasfornuizen in keuken b.v. voorzien van inductiekookplaten waarna afsluiting van het gas gerealiseerd kan worden.

Bovenstaande maatregelen zullen hopelijk tussen einde 2023 en begin 2024 kunnen worden uitgevoerd.

Daarna zal er nog een laatste belangrijke, maar dure, stap moeten worden gezet om bij de eerstkomende vernieuwing van de dakbedekking een flinke dak isolatieslag te maken. Hiervoor zullen wij op zoek gaan naar de benodigde fondsen: externe subsidieverstrekkers maar ook zeker bij de inwoners van Westzaan.

En natuurlijk blijven wij alle gebruikers vragen hun individuele bijdrage te leveren, thuis, maar zeker gedurende hun verblijf en gebruik van de ruimtes in De Kwaker (licht uit bij vertrek uit de ruimte en thermostaat tijdig laag) zodat we samen sterk staan voor een duurzaam en levensvatbaar Dorpshuis.

***************************************************************

Update 10-11-2023

Dorpshuis De Kwaker heeft een WarmteBoost bijdrage ontvangen! Met deze financiële impuls
kan Dorpshuis De Kwaker het pand verduurzamen en zich ontwikkelen tot een duurzame
inspiratieplek voor het dorp.
Het Programma #WarmteBoost is een gezamenlijk initiatief van het Postcode Loterij
Buurtfonds, Katalys, LSA Bewoners, Oranje Fonds en de Landelijke Vereniging voor Kleine
Kernen. Door het programma kunnen ontmoetingsplekken hun energiekosten verlagen en een
duurzaam toekomstperspectief krijgen.
Het programma wordt mogelijk gemaakt door een extra bijdrage van de Nationale Postcode
Loterij.

*************************************************************

Update 6-12-2023

Vandaag is gestart met de bodemisolatie: 120 m3 Drowa chips worden in de kruipruimtes ingeblazen. Dit project is mede mogelijk gemaakt met het buurthuisregelingsprogramma van de gemeente.